Om Vindo

Något som avspeglar sig i vår affärsidé:

  • Att i samarbete med kund utveckla och tillverka automatpressade, dragna och gängade plåtdetaljer.
  • Att på egen verktygsavdelning underhålla, utveckla och tillverka produktionsverktyg.
  • Att ständigt hålla en sådan teknisk nivå att vi med god marginal kan täcka kundernas behov av rätt kvalitet och leveranssäkerhet.

I vårt produktsortiment finner du konsoler, spårpanelfästen, u-beslag, skenor m.m, i stort sett allt du behöver för butiksinredningar, dessutom kör vi även legotillverkning.